Науково-практичний семінар «Управлінські інновації у будівництві. Світовий досвід»

Науково-практичний семінар «Управлінські інновації у будівництві. Світовий досвід»

 

Проблемні семінари, як колективні форми науково-практичної роботи, організовуються з метою поглибленого навчання найбільш важливих питань навчального процесу та впровадження конкретного передового досвіду. Так, 19 жовтня  кафедрою менеджменту був проведений науково-практичний семінар на тему «Управлінські інновації у будівництві. Світовий досвід».

Вибір саме такої теми зумовлений тим, що управління підприємством вимагає від менеджерів різнобічних знань, науково-дослідницького підходу, стратегічного та варіантного мислення, організаторських здібностей, комунікабельності, самостійності, новаторства, підприємливості. На даний час підприємства України активно використовують технологічні інновації у будівництві для підвищення ефективності виробничого процесу. До таких відносяться: сучасні будівельні технології та техніка, ефективні будівельні матеріали, методи розрахунків у будівництві;  дослідження і проектування ефективних конструкцій, будівель та споруд, енергозберігаючі технології у будівництві тощо. І майже зовсім відсутня інформація про інновації у менеджменті будівництва. Як свідчить досвід інших країн, саме розвиток менеджменту спрямовує підприємство використовувати інновації та залишатись ефективними навіть в умовах кризи. Тому дослідження досвіду країн які мають високі результати на будівельному ринку є актуальним питанням для українських підприємств.

Метою проведення семінару стало розширення загального кругозору студентів, сприяння розумінню важливості переходу до інноваційного управління в економіці країни та дослідження світового досвіду.

У семінарі взяли участь магістри спеціальність 073 Менеджмент, галузь знань 07 Управління та адміністрування. Роботу семінару очолила завідуюча кафедрою Тетяна Євгеніївна Андрєєва. Розкриття теми семінару проходило через демонстрування презентацій та коментарі. До уваги учасників семінару був представлений, як теоретичний, так і статистичний матеріал, який розкриває такі теми:

  • «Статистичний аналіз стану будівельної галузі Сінгапуру»
  • «Менеджмент будівництва в США»
  • «Будівництво Китаю. Досвід та тенденції»
  • «Особливості менеджменту будівництва Японії»
  • «Управління будівництвом у Турції»
  • «Стан будівельної галузі Австралії»

У роботах розглядались та оцінювались різні моделі управління у будівництві. Особлива увага була приділена європейській моделі управління та управлінні у Китаю. Як висновок, хотілося б зазначити актуальність досліджень інноваційний концепцій не лише для прибуткових підприємств, а й для тих, що зіткнулися з труднощами, оскільки вони сфокусовані на покращенні основних бізнес-процесів.

На засіданні «круглого столу» підсумки семінару підвела О. П. Бутенко, яка відзначила високий науково-практичний та організаційний рівень проведення семінару. Своїми враженнями та побажаннями успіху поділилися викладачі. За результатами роботи семінару прийнято рішення рекомендувати й надалі впроваджувати у навчальний процес проблемні семінари, як колективні форми науково-практичної роботи.