Молодь опановує наукові підходи до вирішення сучасних проблем забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством в умовах реалізації адміністративної реформи

12 березня 2019р.у нашому університеті відбувся регіональний науково-практичний семінар «Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством». Метою семінару було сприяння розвитку науково-дослідної роботи студентів, формування спеціальних знань з питань взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування з об’єктами публічного управління та адміністрування; розширення спектру досліджень з напряму «Публічне управління та адміністрування», широке залучення студентства до наукової творчості, встановлення нових контактів з фахівцями та студентами інших закладів вищої освіти України.

Семінар пройшов в атмосфері плідної співпраці між науковцями і студентами кафедри менеджменту та публічного адміністрування нашого університету, кафедри державного управління Харківського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові України (ХарРІ НАДУ); кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації і безпеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (ХНУ імені В. Н. Каразіна); навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України.

Вступне слово виголосила завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування ХНУБА, проф. Андрєєва Т.Є., в якому підкреслила важливість проведення цього науково-практичного семінару. З вітальним словом до учасників заходу звернувся д. держ. упр., проф. кафедри менеджменту та публічного адміністрування ХНУБА Орлов М. М., який зупинився на питаннях підвищення мотивації до використання інформаційно-комунікативних технологій та формування уміння використовувати інформацію для самоосвіти. Чимало дискусійних питань та обговорень виникло після установчих доповідей доцента кафедри державного управління ХарРІ НАДУ Боковикової Ю.В.; провідного наукового співробітника навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України Грень Л.М.

Науковий семінар проходив у форматі круглого столу, утрьох послідовних панелях – «Науково-теоретичне та нормативно-правове забезпечення комунікативної діяльності органів публічної влади»; «Світовий та вітчизняний досвід взаємодії держави та суспільства в умовах розвитку соціальних мереж»; «Повноваження та функції регіональних та місцевих органів публічної влади щодо здійснення зв’язків з громадськістю».

Вектор дискусії на початку кожної панелі задавали доповіді, присвячені актуальним питанням взаємодії органів влади з громадськістю.

Основними доповідачами засідання «Повноваження та функції регіональних та місцевих органів публічної влади щодо здійснення зв’язків з громадськістю» стали державні службовці, викладачі закладів вищої освіти України, які ознайомили учасників семінару з практичними аспектами організації, планування і проведення консультацій з громадськістю. Досвідом професійної діяльності в структурних підрозділах органів виконавчої влади з учасниками семінару поділився Карпов Д.М. – заступник начальника управління інформаційно-аналітичних систем та електронних реєстрів Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області.

В рамках засідань було розглянуто питання науково-теоретичного та нормативно-правового забезпечення комунікативної діяльності органів публічної влади; формування мережевих систем місцевого розвитку; світового та вітчизняного досвіду взаємодії держави та суспільства. Доц. кафедри менеджменту та публічного адміністрування ХНУБА Терещенко Д.А. наголосила на важливості стратегічного управління комунікаціями органів влади, підвищення результативності діяльності державних інституцій і посилення її правомірності в очах громадян. Доц. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації і безпеки ХНУ імені В. Н. Каразіна Солових Є.М. висловила свою думку щодо вироблення системи заходів і механізмів ефективного партнерства держави та громадянського суспільства.

Обрана тема семінару викликала інтерес у студентів та її компетентне обговорення. Цікавими та такими, що провокували на дискусії, були виступи студентів – Тарасенко О. (ХарРІ НАДУ при Президентові України); Значкової Г. (ХарРІ НАДУ при Президентові України); Семенюк Д. (ХНУ ім. Каразіна); Колесник А. (ХНУБА), Тимофєєвої О., (ХНУБА); Дятлової Г.О. (ХНУБА). Поглибити теоретичні знання, удосконалити навички комунікативної компетентності студенти мали змогу в ході інтерактивного заняття «Визначення проблеми як одна з передумов конструктивного діалогу між державою та суспільством», який проводила доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування ХНУБА Опікунова Н.В. Структура тренінгового заняття включала такі інтерактивні методи, як робота в малих групах; проблемно-орієнтована дискусія; «мозковий штурм»; колективні презентації; ситуаційні завдання.

Соціально значущою, пов’язаною з реальною практикою органів державного управління і місцевого самоврядування, була визнана учасниками семінару проблема забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством в умовах реалізації адміністративної реформи.

Завершенням наукового семінару виступила заключна дискусія, присвячена визначенню шляхів налагодження конструктивного діалогу між владою та громадськістю. Учасники семінару наголосили, що забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством потребує реального доступу до публічної інформації, повну реалізацію принципів електронного урядування по всій території країни; проведення консультацій з громадськістю з використанням інтерактивних форм (круглих столів, теле- або радіо дебатів, Інтернет конференцій); створення сприятливих умов для діяльності та розвитку інститутів громадського суспільства; стимулювання вчених щодо подальших досліджень розроблення шляхів ефективної взаємодії органів влади з громадськістю на принципах партнерства; створення єдиної державної координуючої інформаційної структури для формування та розповсюдження достовірної інформації в соціальних мережах про Україну, прогнозування нових тенденцій в інформаційному просторі; підвищення міжнародного іміджу України та збереження національної безпеки.

Підводячи підсумки, керівник семінару -завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування ХНУБА Андрєєва Т.Є. звернула увагу на зміст промов студентів, точність вираження думок, глибину і науковість аргументів, правильність вживання понять, вміння відповідати на запитання, застосовувати різні засоби полеміки; відзначила найбільш активних учасників дискусії, дала рекомендації щодо подальшого вивчення обговорюваної проблеми, вдосконалення полемічних навичок і умінь .

Завдяки творчій атмосфері, що панувала в аудиторії, семінар став майданчиком для ефективної комунікації та обміну досвідом й інформацією між представниками органів державного управління, науковцями і студентською молоддю, сприяв налагодженню співпраці.За підсумками проведення науково-практичного семінару прийнято відповідну резолюцію та рішення щодо проведення цього комунікативного заходу у наступному році.