Молодь опановує наукові підходи до вирішення сучасних проблем модернізації системи державної служби в умовах реалізації адміністративної реформи

13 листопада 2017 року у Харківському національному університеті будівництва та архітектури відбувся науково-практичний семінар «Стратегічне управління людськими ресурсами як елемент модернізації системи державної служби». Метою семінару було сприяння розвитку науково-дослідної роботи студентів, розширення спектру досліджень з напряму «Публічне управління та адміністрування», широке залучення студентства до наукової творчості, формування спеціальних знань щодо стратегічного управління людськими ресурсами для забезпечення ефективної діяльності органів державної влади.

Семінар пройшов в атмосфері плідної співпраці між науковцями і студентами кафедри менеджменту та публічного адміністрування факультету економіки та менеджменту нашого університету, представниками Харківського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом (МАУП) та місцевих органів влади.Науковий семінар проходив у форматі круглого столу, у чотирьох послідовних панелях – «Державна кадрова політика: її роль і місце у державному управлінні»;«Система стратегічного управління людськими ресурсами державного органу»; «Технології управління людськими ресурсами державного органу»; «Сприяння розвитку громадянського суспільства».

Вектор дискусії на початку кожної панелі задавали доповіді, присвячені актуальним питаннямуправління людськими ресурсами в системі державної служби. Чимало дискусійних питань та обговорень виникло після установчих доповідей: проф. Андрєєвої Т.Є., зав. кафедри менеджменту та публічного адміністрування ХНУБА (тема: «Профіль професійної компетентності посади керівника, заступника керівника, керівника структурного підрозділу у складі служби персоналу»); доц. Солових Є.М., кандидата політичних наук, доц. кафедри соціально-гуманітарних наук Міжрегіональної Академії управління персоналом (тема: «Підвищення рівня професійної компетентності державного службовця, професійний розвиток і планування кар’єри»).

Обрана тема семінару викликала інтерес у студентів та її компетентне обговорення. Цікавими та такими, що провокували на дискусії, були виступи студентів – Губініої Ю., ПА-21 (тема: «Основні суб’єкти стратегічного управління людськими ресурсами державного органу»); Літус В., Літус І., ПА-21 (тема: «Оплата праці, заохочення і соціальні гарантії державного службовця»); Кривулі О.,ПА-11 (тема: «Державна кадрова політика: її роль і місце у державному управлінні»; Резніченко В. (тема: «Стратегічне управління державним органом як передумова стратегічного управління його людськими ресурсами»); Кислої Ю., МО-11 (тема: «Конкурсний відбір та призначення на посади державної служби»); Цибулько Н., МО-11 (тема: «Основні об’єкти стратегічного управління людськими ресурсами державного органу»); Гаврилової В., Скіданова М., ПА-21 (тема:«Оцінювання результатів службової діяльності державного службовця»);Онуфренчук К., МО-11 (тема: «Стратегія управління людськими ресурсами у державному органі»);Ріяко Р.О., ПА-21 (тема: «Реалізація стратегії управління людськими ресурсами»).

За підсумками проведення науково-практичного семінару прийнято відповідні рекомендації та рішення щодо проведення цього комунікативного заходу у наступному році.