Міжрегіональна науково-практична конференція студентів і молодих науковців

Міжрегіональна  науково-практична конференція студентів і молодих науковців

«теоретичні та практичні аспекти розвитку менеджменту підприємств України»

 

25 березня у Харківському національному університеті будівництва та архітектури відбулась Міжрегіональна  науково-практична конференція студентів і молодих науковців «Теоретичні та практичні аспекти розвитку менеджменту підприємств України», яка організована спільно кафедрами менеджменту Хнуба та кафедрою менеджменту РВНЗ «Кримського гуманітарного університету».

DSCN0049

Метою конферекращого використання ресурсного потенціалу підприємства, фірми, компанії, встановлективності менеджменту підприємств шляхом створення системи підтримки управлінських рішень на основі впровадження комплексної системи ефективних технологій ризик-менеджменту, фінансових важелів та стимулів, систем мотивації персоналу та використання сучасних освітніх технологій.

На пленарному засіданні виступили: Андрєєва Тетяна Євгеніївна, к.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту ХНУБА, Тіміргалєєва Р. Р. д.е.н. професор, зав. каф. менеджментуРВНЗ «Кримський гуманітарний університет», Сєріков Анатолій Васильович к.ф-м.н., проф., кафедри менеджменту ХНУБА. Під час роботи 6-х секційних засідань обговорювались питання з соціально-економічних та загальноекономічних напрямів, менеджменту та маркетингу, економіки підприємства, проблем та перспектив розвитку будівельного комплексу України.

DSCN0050

Учасниками конференції були такі вищі навчальні заклади: Інститут економіки і управління РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» м. Ялта, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури м. Діпропетровськ, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Ужгородський торговельно-економічний інституту, м. Ужгород.

Найкращі виступи студентів різних вузів, що представили свої роботи на конференції були присвячені дослідженням різновекторних тем, а саме розробці методик формування показників для вартісно-орієнтованого управління підприємством, синергетичного управління виробничими процесами, формування цінової політики будівельних підприємств, формування ефективних технологій ризик-менеджменту та іншим. Всі доповіді супроводжувались короткими презентаціями, що підвищувало сприйняття матеріалу та створювало творчу, ділову та дружню атмосферу.

Активну участь у рішенні організаційних питань конференції взяли студенти менеджери та фінансисти: Мордак С., ст. МО-42, Парфіненко А., ст. гр. МО-42, Рябуха Ю., ст. МО-50, Маренич Ю. ст. МО-50, Сергеєв С.,  яким колектив кафедри менеджменту висловлює велику подяку.

DSCN0098  DSCN0097  DSCN0093  DSCN0058

На заключному пленарному засіданні завідувач каф. менеджменту проф. к.е.н. Андрєєва Т.Є. підкреслила, що для здійснення будь-якої господарської діяльності необхідне застосування найдосконаліших методів і форм контролю для регулювання її результатів, увага повинна акцентуватись не тільки на кінцевих результатах але й на методах їхнього досягнення що було розкрито у роботах доповідачів. Найкращі роботи були відзначені грамотами та листами подяки за активну участь у проведенні конференції.

 

Організаційний комітет конференції