Межвузівський круглий стол

25 квітня 2017 року викладачі кафедри менеджменту прийняли участь у роботі міжвузівському круглому столі з міжнародною участю «Реформування системи державних фінансів: завдання, пріоритети, механізми».
У заході взяли участь науковці з Економічного університету Братислави (Словаччина), Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця, Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, Харківського інституту фінансів КНТЕУ, Київського національного університету технологій та дизайну, Харківського національного університету будівництва та архітектури, Харківського національного університету внутрішніх справ та Харківського економіко-правового університету.
За підсумками круглого столу було розроблено рекомендації щодо напрямів удосконалення системи державних фінансів та розробки дієвих механізмів реалізації державної фінансової стратегії у контексті інтеграційних процесів.