diamond

 

1. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Операційний менеджмент» — доц. Опікунова Н.В.

Курсовая ОМ_ 2015

МВ практичн. роботи ОМ2015

МВ_самост.робота_ОМ_2015

2. Управління якістю — доц. Садовниченко О.В.

МВ до самостійної роботи

МВ вказівки до виконання контрольних робіт

До курсової роботи

МВ до виконання практичних завдань

3. Економіка та фінанси підприємства — курсова робота. — доц Опікунова Н.В., для студентів заочної форми навчання

Методичка курсовая Экономика 2016-2017п-я (1)

Translate »